1 Ocak İtibari İle Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik

5 Haziran 2018 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından " Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik " yayını resmi gazetede yayınlanmıştır.
1 Ocak İtibari İle Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik
Tarih : 17.11.2023
  • Linkedin'da paylaş
  • Whatsapp'da paylaş
  • Eksilt
  • Artır
  • Yazdır

5 Haziran 2018 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından " Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik " yayını resmi gazetede yayınlanmıştır.  Taşınmaz ticareti hakkında yönetmeliği tüm maddeleri ile Resmi Gazetenin kurumsal web sitesinde incelemek için
Yayımlanan bu yönetmeli tapuda kayıtlı olan veya olmayan taşınmazların alımları, satılmaları ve kiralanmalarına bağlı olarak tapudaki işlerine aracılık edecek olanlar, taşınmazlar ile ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti verecek olan şahıslar veya firmalar ile esnafların, sanatkarların mesleki faaliyetlerini, yetki belgelerinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması veyahut iptallerine ilişkili olarak bazı yükümlülüklerini yerine getirecek kişi veya kurumlar için taşınmaz ticaretinde olan görevlerini ve yetkilerini belirlemektedir.

Gerekli yasa ve yetkilendirme sözleşmesinde taşınmazların satılması, alınması ve kiralanmasına aracılık etmek isteyenlerin hizmetleri, mülkiyeti devir borcunu doğuran işlemlerini ve ayni,şahsi hak tesisi edilen işlemlere aracılık etmekte, incelemekte, araştırmakta ve raporlarını yapmakta olanları, rayiç satışlar veyahut kira bedeli ile vergi değeri araştırmalarını yaparak iş sahiplerine bu hususlarda bilgileri aktarmayı, yetkilendirme olan sözleşmelerde açıkça belirtilmesi koşulu ile; kadastro müdürlüklerini, tapuları, vergi dairesi müdürlüklerini, yetkili idareleri ve diğer başka kurumlardaki bazı işlemlere aracılık etmelerini v.. işlemleri kapsamaktadır. Taşınmaz ticaretindeki yönetmelik yukarıda yer alan detayları kapsamasının yanı sıra danışmanlık ve yönetim hizmetlerini, devre mülk, devre tatil satışlarını, pazarlamalarının aracılıklarını ve taşınmaz ticaretinde bulunan tüm hizmetleri içerisine almaktadır.

Sizlerde yetkilendireceğiniz danışmanı bu link üzerinden sorgulayabilirsiniz. https://ttbs.gtb.gov.tr/Home/BelgeSorgula  Kurumsalkiraci.com adresinde yer alan uzman ticari danışmanlarımıza ulaşabilir ve yetki verilecek taşınmazlarınız için işi uzmanına bırakabilirsiniz.

 

Taşınmaz ticareti bilgi sistemi tarafından konuya ilişkin yayınlanan sıkça sorulan sorular aşağıdaki gibidir.


Kimler Taşınmaz Ticareti Belgesini Almak Zorundadır?
Taşınmaz ticareti ile uğraşan tüm kişiler veya firmaların işletmeleri adına bu belgeyi alması zorunlu kılınmıştır. Yönetmelik kapsamında olup olmadığınızı yukarıya yer alan Resmi Gazete içeriğinden inceleyebilirsiniz. Taşınmaz ticareti hakkında yayımlanan bu yönetmelik sayesinde bu iş ile uğraşmayan kişiler kendi adına tescilli olan taşınmazları satma aşamasında veya kiralama aşamasında yetki belgesi alma zorunluluğuna dahil olmamaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesini Kimler Almalıdır?
TTBS ( Taşınmaz Ticaret Bilgi Sistemi ) 2018 senesinin Eylül ayında faaliyete girmiştir. Taşınmazların ticareti ile iştigal eden herkes tarafından yetki belgeleri TTBS üzerinden Ticaret İl Müdürlüklerince verilebilmektedir. İlgili yönetmeliğe baktığımızda yetki belgelerinin verilebilmesi için sorumlu emlak danışmanlarından biri için seviye 5 yeterlilik belgesi sahip olması gerekiyor. Taşınmaz ticaretinde faaliyet gösteren firmaların pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırdığı bireyler için bu durum seviye 4´dür. Seviye 4 tipi mesleki yeterlilik belgesi almak zorundalardır.

Mesleki yeterlilik belgesi nereden alınır?
Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama modülünden sorgulama yaparak öğrenir. Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yaparlar. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının listesine ve iletişim bilgilerine
https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_belgeVerenKuruluslar  adresini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. Daha kapsamlı bilgi almak istiyorsanız ALO 170’i arayabilirsiniz.

Hangi belgeler mesleki yeterlilik belgesi yerine geçer?
Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlandığı 5 Haziran 2018 tarihinde gelir veya kurumlar vergisi kaydı ya da meslek odası kaydı bulunmak kaydıyla tacirler ile esnaf ve sanatkârlarca bu tarihten önce Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar veya üniversitelerden  taşınmaz ticaretine ilişkin eğitim sertifikası mesleki yeterlilik belgesi yerine geçmektedir. 5 Haziran 2018 tarihinden sonra alınan hiçbir sertifika mesleki yeterlilik belgesi yerine geçmemekle birlikte ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezuniyet mesleki yeterlilik belgesinden muafiyet sağlamaktadır.

 

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNDEN MUAFİYET SAĞLAYAN ALANLAR

 

 

Ulusal Yeterlilik

Program

Muafiyet Sağlayan Alan

Emlak Danışmanı (Seviye 4)

Ortaöğretim

1. Emlak Komisyonculuğu 2. Emlak

 

Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora

1. Emlak ve Emlak Yönetimi
2. Gayrimenkul Yönetimi
3. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
4. Gayrimenkul ve Varlık Değerleme
5. Gayrimenkul Geliştirme, Kentsel Dönüşüm ve Planlama 6. Taşınmaz Geliştirme
7. Gayrimenkul Geliştirme
8. Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme
9. Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı
10. Arazi Yönetimi ve Politikası
11. Tapu ve Kadastro

Sorumlu
Emlak Danışmanı (Seviye 5)

Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora

1. Emlak ve Emlak Yönetimi
2. Gayrimenkul Yönetimi
3. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
4. Gayrimenkul ve Varlık Değerleme
5. Gayrimenkul Geliştirme, Kentsel Dönüşüm ve Planlama 6. Taşınmaz Geliştirme
7. Gayrimenkul Geliştirme
8. Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme
9. Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı
10. Arazi Yönetimi ve Politikası
11. Tapu ve KadastroYetki belgesi kişi adına mı işletme adına mı düzenlenecek?

Yetki belgesi işletme adına düzenlenecek olup tüzel kişi tacirlerin birden fazla taşınmaz ticareti yapılan işletmesi olması durumunda her bir işletme için ayrı ayrı yetki belgesi alınması gerekmektedir.
 
Hâlihazırda taşınmaz ticaretiyle iştigal edenlerin ne zamana kadar yetki belgesi alması gerekmektedir?

Hâlihazırda taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelere yetki belgesi almaları için verilen süre 31 Ağustos 2020 tarihinde sona ermiş olup mevcut işletmelerin idari yaptırıma maruz kalmamalarını teminen durumlarını Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekmektedir.
 
Taşınmaz ticareti faaliyeti yapılan işletmede başka bir ticari faaliyette bulunulması mümkün müdür?

Yönetmelikte, taşınmaz ticaretiyle iştigal edilen iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulamayacağı düzenlenmiş olup yetki belgesine sahip işletmede başka bir ticari faaliyette bulunmasının tespit edilmesi durumunda idari yaptırım uygulanacak ve aykırılığın ortadan kaldırılması için 10 günden az olmayacak şekilde süre verilecektir. Ancak, aykırılığın ortadan kaldırılmaması durumunda 1 yıl süreyle yetki belgesi verilmemek üzere işletmenin yetki belgesi iptal edilecektir.  

Taşınmaz ticareti faaliyeti yapılan işletmenin aynı zamanda ikamet amaçlı kullanılması mümkün müdür?

Taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunulan işletmenin aynı zamanda ikamet amaçlı kullanılması Yönetmeliğe uygun olmadığından yetki belgesi düzenlenmiş işletmenin İl Müdürlüklerimizce yapacağımız denetimlerde ikamet amaçlı kullanıldığı tespit edilmesi durumunda; idari yaptırım uygulanacak ve aykırılığın ortadan kaldırılması için 10 günden az olmayacak şekilde süre verilecektir. Ancak, aykırılığın ortadan kaldırılmaması durumunda 1 yıl süreyle yetki belgesi verilmemek üzere işletmenin yetki belgesi iptal edilecektir.
 
İşletmenin “meslek odasına kayıtlı olması” ndan kastedilen nedir?

İşletmenin bulunduğu ildeki varsa emlakçılıkla ilgili ihtisas odasına, ihtisas odası yoksa karma odaya kayıtlı olması gerekmekte olup taşınmaz ticaretiyle iştigal ettiği halde geçmişte başka bir ihtisas odasına kaydedilen esnaf ve sanatkar işletmeleri oda değişimi için Valilik nezdindeki Mutabakat Komitesine iletilmek üzere İl Müdürlüğüne dilekçe verebilecektir. Komitenin değişiklik talebini kabul etmesi halinde bu işletmeler açısından Yönetmeliğin Geçici 1´inci maddesindeki muafiyetlerden yararlanılması mümkün olacaktır.
 
Konut satışı yapan müteahhitlerin yetki belgesi alması gerekir mi?

Müteahhitler tarafından satışı yapılan taşınmazlar, müteahhidin kendine ait ise yetki belgesi alması gerekmeyecek, ancak başkasına ait olan taşınmazların satışına aracılık da ediyorsa bu durumda yetki belgesi alması gerekecektir.
 
Sizlere sunduğumuz emlak danışmanları, yetkili emlak ofisleri portalımızda yer almaktadır. Kurumsal Kiracı A.Ş. (
www.kurumsalkiraci.com ) portalından uzman ticari danışmanlara ve ofislerine ulaşım sağlayabilirsiniz.

Yetkili Emlak Ofislerimiz için
BURAYA TIKLAYIN..

Yetkili Danışmanlarımız için 
BURAYA TIKLAYIN..

En Yeni İçerikler
Kurumsalkiracı A.Ş.
Kurumsalkiraci.com © 2017-2024 Sitemizde, kullanıcılar tarafından sağlanan ilanlar, bilgiler, içerikler ve görsellerin doğruluğu, orijinalliği ve güvenilirliği konularında sorumluluk giriş yapan kullanıcılara aittir. Sitemiz, bu içeriklerin doğruluğunu garanti etmez ve bu içeriklerle ilgili herhangi bir sorumluluk taşımaz. Sitemizin amacı, kullanıcılarına platformda ilanlarını yayınlama ve görüntüleme imkanı sunmaktır. Paylaşılan içeriklerin bütün sorumluluğu içeriğin oluşturucusuna aittir. Eğer bir içerik hakkında soru öneri ve şikayetiniz varsa veya daha farklı konularda bilgi almak veya sorularınızı sormak isterseniz, iletişim bilgilerimizi kullanarak Kurumsalkiraci.com ekibi ile iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Kurumsalkiraci.com'a olan ilginiz için teşekkür ederiz!